Жеке тұлғаның тақтайшасы / аты моншақ 

Diamond Shehe алқасы

Анна алқа 

Шексіздік алқасы